Avís legal

En compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, li informem que el titular de la seu electrònica www.jordicalafell.cat és el següent:

Titular: Jordi Calafell i Garrigosa

NIF: 37324034W

Direcció: carrer Montserrat de Casanovas, núm. 140  08032 Barcelona

Telèfon: 34 93 358 40 38

Correu electrònic: jkalafell@gmail.com

D’acord amb la llei esmentada, l’establiment d’una seu electrònica implica la responsabilitat del seu titular respecte la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir a través de la mateixa.

Així mateix, la llei estableix que el titular de la seu electrònica que contingui un enllaç o vincle a una altra, la responsabilitat del qual correspongui a un tercer, no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d’aquesta última, i establirà els mecanismes necessaris per a que el ciutadà conegui si la informació o el servei al que accedeix correspon a la pròpia seu o a un punt d’accés que no té aquest caràcter, o a tercers.