Diccionario de Fotógrafos españoles

2014
Pàgines: 660 Idiomes: Castellà I anglès (dues versions) Imatges en B/N i color: més de 1000 Mida: 21 x 28,5 cm Preu: 65 € ISBN: 978-84-15691-09-9 Edició: La Fábrica - Acción Cultural Española (AC/E)

La Fábrica, en col·laboració amb Acción Cultural Española (AC/E), edita el primer gran Diccionario de fotógrafos españoles. Dirigit per Oliva María Rubio, aquest extens volum recull l’obra de més de 500 autors i és il·lustrat amb més de 1.000 imatges.

A la pàgina 109 hi ha una entrada dedicada a Jordi Calafell.