En l’esperit de Fluxus

Quim Tarrida

1994
Inauguració. Acció