Diccionario de Fotógrafos españoles

2014
Pàgines: 660
Idiomes: Castellà I anglès (dues versions)
Imatges en B/N i color: més de 1000
Mida: 21 x 28,5 cm
Preu: 65 €
ISBN: 978-84-15691-09-9
Edició: La Fábrica - Acción Cultural Española (AC/E)

La Fábrica, en col·laboració amb Acción Cultural Española (AC/E), edita el primer gran Diccionario de fotógrafos españoles. Dirigit per Oliva María Rubio, aquest extens volum recull l’obra de més de 500 autors i és il·lustrat amb més de 1.000 imatges.

A la pàgina 109 hi ha una entrada dedicada a Jordi Calafell.