1909. Fotografia, ciutat i conflicte

17/06/2009 - 30/01/2010
Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Comissariat: Jordi Calafell

Producció: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Visió espectral de la producció fotogràfica barcelonina del primer quart del segle XX referent al territori, les classes socials i els seus espais de convivència. La mostra, amb més de dues-centes fotografies, explica la relació entre aquelles representacions fotogràfiques i el projecte polític i cultural del noucentisme, tant pel que fa al seu discurs sobre la Barcelona ideal com sobre la visió de l’altre, el proletari.