En l’esperit de Fluxus

Esther Ferrer. Les coses

1994
Acció