La fotografía como mal

1994
Sala Transformadors, Barcelona Exposició col·lectiva

Els treballs que integraven aquesta exposició convergien en ser tots ells retrats del mateix comissari de la mostra: Òscar Abril Ascaso.

Artistes participants: Cristina Avilés, Consuelo Bautista, Neus Buira, Jordi Calafell, Isabel Codina, Ramón David, Patrick Gilbert, Volker Herrmann, Peter Lundh, Toni Micó, Xavier Mulet, Christian Ribas, Brian Scott, Paolo Vitali i Zarza.